7. juni 2007

Aller siste nytt

Hvis du ikke er datanerd, hopp til neste innlegg.

Merket meg denne på nettavisen.no;

SISTE FRA NETTAVISEN
:include src="/nettavisen/timeout/fiveminutes/TV2/na/top2NA.html" method="get" onerror="continue" timeout="20"