6. mai 2010

Vi er da oss sjøl

Den siste tiden har det foregått en debatt om debatt mellom Håkon Haugli og Abid Raja. De er henholdsvis rep og vara-rep på Stortinget. Og både form og tema har vært forfriskende.

For meg er Håkon Haugli en av de Are Kalvø skriver om her. I tillegg er han en del av den arrogante, samkjørte AP-skyen som styrer landet vårt. Alle skal være like, vi skal ta vare på alle samme hva, og alle skal vi gå rundt i kjedelige, kjedelige grå dresser.

Abid Raja hører hjemme i Venstre. Han er herlig, herlig frekk og sier det han mener. Av og til går det litt over styr, og av og til må han si unskyld i etterkant av sitt noe overivrige engasjement.

Jeg synes både tema de debatterer og måten de debatterer på er interessant. For Håkon Haugli gir den snillismen som "vi nordmenn" er så fulle av et ansikt. Vi skal ta hensyn til alle og vi skal ikke skille oss ut. Vi skal være "sånn cirka midt på treet". Vi skal være høflige, dannede og ikke heve stemmen.

For meg er det herlig at Abid Raja tør og har gøts til å ta tak i disse vanskelige debattene, og gjøre det med såpass høy sigarføring. Han har nok en fordel ved at han har en fot innenfor i mange forskjellige miljøer - politisk, relgiøst og kulturelt. Men kudos for at han har baller til å ta debatten.

På denne måten synliggjør han forskjellene i Norge, og ikke minst forskjellene i innvandrer- Norge. Han gir innvandrerungdom i Oslo en stemme som han var nesten alene om da han vokste opp. Det er slutt på den tiden da vi var på fornavn med Abid, Kadra og Shabana. Nå er det mange stemmer, og de har alle forskjellige ståsted politisk, relgiøst og kulturelt. Så blir det kanskje litt temperatur, ekstremt osv.. Men ungdom er ungdom. Det skal være være litt ungdommelig mot.

Tusen takk for engasjementet ditt Raja! You bring color to our greyness! :-)