6. juli 2007

Ukens lekkerbisk


Knabba denne fra vampus som skriver;
"Fra "Don't Hassle the Hoff"-guppa på Facebook. Man skulle jo tro det fantes lover mot slikt..."