16. juli 2008

Ekstra ferieuke for foreldre

Senterpartiet og Arbeiderpartiet åpner for å erstatte dagens kontantstøtteordning med fem ukers ekstra ferie per barn. Noen smartinger i SP har funnet ut at kontantstøtten bør avvikles og istedenfor støtte bør man få 5 uker ekstra ferie for hvert barn man har klart å sette på jorden.

Nå høres jeg sikkert ut som en barnløs bitter gammel kjerring, men har ikke foreldre nok goder i arbeidslivet allerede?

Man har de formelle "hjemme med sykt barn" unskyldningene. Så har man de mindre formelle, men akk så trumfende "må gå tidligere for å hente i barnehagen" unskyldningene... Og faktisk så er det helt legitimt med "Lucia/16.mai/juleverksted/påskefest/vinterfest/sommerfest/julefrokost i barnehagen i dag - må komme klokka 11" også....

Og nå skal man ha 5 uker ekstra ferie per barn oppå det igjen? Trenger man egentlig å jobbe i det hele tatt, kan man ikke bare få lønn og være ferdig med det....

Nei der tapte nok Senterpartiet og Arbeiderpartiet min stemme :-) AS IF.