15. februar 2011

Prosjekt "orden på kroppen" - del 4

Ja.. Del 4 vil snart bli iverksatt. Jeg forventer at den skal gå bedre enn del 3 da jeg ble sengeliggende åtte dager.

Jeg har også meldt meg inn i DN Aktiv Klubb. Forventer at alle andre aktive gjør likeså.