16. august 2007

Skue hunden på hårene

Debatten om ambulansefolk, Ali i Sofienbergparken og rasisme har rast de siste dagene. Hvordan kunne de la en familiefar ligge å blø?

Jeg er enig i at det var en feilvurdering av ambulansefolkene, og de har vel selv unskyldt ordbruken... Men i mange situasjoner så legger vi mennesker en del kriterier ubevisst eller bevisst for våre uttalelser og handlinger. Vi merker oss faktisk hvilken hudfarge en annen person har, hvilke klær personen er kledd i, hvilket språk man snakker og hvordan man ter seg.

Etter å ha hørt utallige historier om somaliere i Oslo - også kalt somlere i enkelte miljøer - så er jeg forutinntatt når det gjelder somaliere i Oslo. Det vil ikke dermed si at jeg går omveier for å ikke støte på somaliere, men jeg har en del underbevisste (og nå ganske bevisste) kriterier jeg legger til grunn for min bedømming. Og dette er sikkert urettferdig for en del mennesker med somalisk bakgrunn.

Her en dag var jeg på Grønland og skulle kjøpe stoff (som i tekstil) som jeg hadde tenkt til å sy Salwar Kamiz av. Jeg var i fire tekstilbutikker på Grønland, og alle behandlet meg nogenlunde likt. Noget avventende. De hadde sikkert sine kriterier for sine handlinger og uttalelser til meg. De behandlet nok meg på en annen måte enn de andre damene i butikken som allerede hadde på seg sin Salwar Kamiz.

Ingen verdens ting forsvarer rasisme. Men å si at man skjønner hvordan ambulanspersonalet i Oslo tenker... det må være lov.