28. januar 2008

Inn med t-skje

Magnhild Meltveit Kleppa har i dag kommet med tiltak for at man ikke skal få flere Terra- kommuner. Man skulle tro at all informasjonen om Terra-saken hadde en noe preventiv effekt, og det tok en stund før noen prøvde å bruke kraft-penger man ikke har.. Men men..

Magnhild har kommet med tre tiltak hun mener er gode:
- kommuneloven må tydeliggjøres og presiseres i forhold til hva som er god forretningsskikk.
- bedre rolleavklaring mellom revisorer i kommunene og fylkesmannen.
- høyne statusen for kommunenens egne kontrollutvalg.

Så det hun mener er altså at kommunene må være profesjonelle, og drive kommunen sin som bedrift.. SPOOKY!