30. januar 2008

Magnhild må også ta litt av skylda...

Hegnar Online melder at Ordfører Kjell-Idar Juvik i Hemnes kommune mener uttalelsene til kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa preges av etterpåklokskap.

Kanskje Terra- kommunene og andre involverte bør ta seg et kurs i organisasjonslære av mannen under:Eller kanskje det er nettopp det de har gjort...