2. september 2009

Internetts mange stemmer...

Jeg har den siste tiden vært opptatt av det vi i Norge kaller "Kongo-saken". Jeg synes det er en spennende sak, og i tillegg så har norske nettaviser tatt i bruk mange nye kommunikasjonsmetoder for å holde oss oppdatert (feks twitter, live-feed). Litt pose og sekk der for meg :-)

I forbindelse med denne saken så jeg at @sjefsengel linket til Christin som har bodd på grensen mellom Uganda og Kongo. Ved å lese denne artikkelen så fikk jeg et helt nytt syn på saken. Nettet har utrolig mange forskjellige kilder, ikke alle gode, ikke alle ærlige, men man får sett saker fra mange forskjellige synsvinkler hvis man vil.

Nå prøver Plan Norge og vgb.no å bruke bloggsfæren og nettet til å formidle et budskap som ikke får mye plass i "de tradisjonelle medier" - nemlig jenters situasjon i verden - spesielt i Sør.

De to har sammen lansert konkurransen "blogg deg til Afrika". Konkurransen sier følgende;
Vi oppfordrer deg som blogger til å bruke din stemme – på din personlige måte – til å sette fokus på jenter i utviklingsland. Du står helt fritt og uavhengig til å velge form, innhold og virkemidler. Hvordan du vil bruke bloggen din til å fremme jenters rettigheter, er nettopp det vi er spente på.

Er usikker på om jeg kommer til å bidra til konkurransen, men jeg synes det var et spennende tema og en spennende måte å bruke nettet på... Så alle bloggere - blogg dere til Afrika.