14. juni 2010

UHØFLIGE!!

VG har følgende overskrift på dagens forside;

- Norsk barn og unge er uhøflige


@barneombudet twitrer følgende;

Kunne man gjort en liknende generalisering om andre grupper, slik #VG og #Aftenposten omtaler ungdommen, f.eks. pensjonister?

Vi prøver.

- Norsk pensjonister er uhøflige!

- Norske innvandrere er uhøflige!

- Norske forretningsmenn er uhøflige!

- Norske småbarnsmødre er uhøflige!

- VG er uhøflige!

... på spørsmålet til @barneombudet så er vel egentlig svaret Nei!