8. desember 2008

De frivillige barnfrie

Aftenposten har i dag en artikkel om "de frivillige barnfrie". Merk ordet "barnfrie" ikke "barnløse".

En ganske bra artikkel. Og det viser seg, når man ser på antall kommentarer, at det er et ganske mange som har meninger om dette tema. Jeg har jo også mine :-)

Her er noen av mine favorittkommentarer:
"Denne artikkelen nevner ikke de samfunnsøkonomiske konsekvensene av å ikke få barn. Det fødes for få barn i Norge. Dette er et veldig viktig aspekt som burde vært tatt med i artikkelen."

"Derimot så er det også slik at man ikke bare setter et barn til verden, men også en ny fremtidig skatte og avgiftsbetaler vi er helt avhengige av for at samfunnet skal fungere. "

De som da ikke ønsker barn, burde i grunn betale høyere skatt. Tenk også på at dere sparer et sted rundt 1,5 mill per barn til det er voksent. (fratrukket støtteordninger for barnefamiler).

Hvis jeg noen gang skal velge å prøve å få barn, så er det neppe på grunn av de samfunnsøkonomiske konsekvensene eller at jeg føder en ny skattebetaler som står øverst på lista. Men takk for tipset.