6. februar 2010

En ung dame fra Vestfold

Jeg har hatt to måneders pause. I denne tiden har jeg ikke savnet å skrive, og det skulle en ung dame fra Vestfold til for at bloggern i meg våknet..

Jeg snakker selvfølgelig om Inger Lise Hansen. 2. nestleder i Krf. Jeg meldte meg jo ut av den norske kirke i høst, og når jeg ser hvilken argumentasjon Hansen blir møtt med fra kristen-Norge, så er jeg helt sikker på at jeg gjorde det riktige valget.

bloggen sin utdyper Hansen hva hun ønsker debatt om.

Om vigsling av homofile skriver hun at man må legge til rette for at alle kan leve i forpliktende samliv, uavhengig av legning.

Om Midtøsten; Fred og frihet for alle menneskene som er berørt av denne konflikten bør være det viktigste.

Og om beskjennelsesparagrafen skriver hun at jeg tror ikke vi trenger å ekskludere folk på bakgrunn av deres tro, om de bygger sin politiske overbevisning på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi.

Når man leser det hun skriver så blir det for meg bare veldig underlig at kristne mennesker kan være i mot dette. Ikke bare i mot - men ganske voldsomt høylytt i mot.

En gang i tiden trodde jeg at det var dette kristendommen var bygget på; NESTEKJÆRLIGHET. For det er jo det Hansen vil ha - hun vil ha nestekjærlighet, åpenhet og fred og frihet for alle mennesker. For oss som lever liv uten den ene eller andre relgisøe boka i hånda så er dette et verdiggrunnlag vi tar som en selvfølgelighet. Da blir det bare veldig veldig underlig at KrF skal være i mot.