20. april 2008

Hørt på terrassen

- Hvor mange spener har en hunntispe?
- FEM.

Spørsmålet man da må stille seg er:
Hvem er dummest, hun som stilte spørsmålet, eller han som svarte?