3. april 2008

Kledelig beskjeden

De siste dagene har jeg vært ganske engasjert i min klubb - Bækkelagets Sportsklub. Vi har avholdt generalforsamling som startet i Mars og endte i April, som Arne Hole så fint beskrev det i Aften.

BSK er en kjempeklubb og jeg er jo ganske "gul blå BSK" av hele mitt hjerte. Eller "BSK - klubben i mitt bryst" som vi pleier å si. På genfors fikk jeg mye tillit - av en eller annen merkelig grunn - noe som er referert i innlegg nedenfor her.

I en ny artikkel i noblad er jeg nå blir kalt "Kledelig beskjeden".. noe som min lillebror synes var en noe upassende karakteristikk.

Nå har jeg lagt til en meningsmåling i venstre marg der du kan stemme på hva du synes.

Stem i vei - og her er det demokrati - jeg skal ikke fortelle deg hva du skal stemme :-)