24. juni 2008

Kan anda fly til Kanada?

I den pågående diskusjonen om anda kan fly til Kanada kom dette bidraget fra (ja nettopp) Kanada.