7. juni 2008

remote blogging

testing testing. Med tid og tålmod klarer man å blogge fra en iPhone.

Status fra utkant- Norge: sol, sommer og solbrent høyre kne.