29. januar 2007

Aktiv liten krabat..


Noen barn tømmer brannslukningsapparatet utover foreldrenes soverom, andre venter på the golden opportunity...
...common... a liiiiiitle closer...