18. januar 2007

Homsedrap

Homsevitner, homsemiljøet, homsestedet, homsepuben, åpent homofil, homsebaren...

Spørsmål nr 1: er ordet "homse" eksotisk?
Spørsmål nr 2: er det et stort lykkelig homsemiljø i Oslo?
Spørsmål nr 3: kommer Per Kristian Foss til å bli avhørt, er Anders Hornslien innblandet og kommer pianistene i Pelle Parafin til å vitne?

Snodig vinkling spør du meg..