8. mars 2007

I anledning dagen

Det er jo ganske opplagt at det må komme et 8. mars innlegg fra engelen i dag. Jeg er jo ganske opptatt av kjønn, forskjeller på kjønnene og hvilke fordeler/ulemper man har ved å være kvinne/ mann.

Jeg leste litt på en VG-debatt om hva som er god lønn. Og i følge denne debatten så har jeg nok både valgt riktig yrke, og har god lønn. Jeg har heller aldri klagd på lønnen min. Jeg er fullt klar over at hvis jeg var sykepleier eller barnehagetante, så hadde jeg tjent mye mindre. Men dette betrakter jeg som en sykepleiers eller barnehagetantes utfording. Ikke kvinnekamp. En kvinne må ikke jobbe innenfor omsorg - hun velger det.

Min største kamp på denne dagen tror jeg vil være at man blir likestilt i hjemmet. Jeg har en herlig mann som smører frokost og matpakke til meg hver morgen. Han klager over at jeg ikke rydder nok, og han gjør nok like mye i hjemmet vårt som jeg gjør. Men jeg tror han er unntaket som bekrefter regelen.

For jeg tror ikke kvinner er likestilt i hjemmet. Jeg har enda ikke sett et par (ektepar/ samboere) som har 50/50 deling på barn som skal hentes/bringes/legges/skiftes. En ting er at kvinnen ofte tar mer barselpermisjon, kun 14 % av fedre tar over åtte uker. Men etter det første året, så er det fortsatt store skjevheter i "arbeidsmengden". Hvor mange fedre er det som heter henter/bringer like mye i barnehagen som mor? Hvor mange fedre er hjemme med sykt barn? Hvor mange fedre er det som har gått ned til 80% stilling fordi familie-kabalen ikke går opp? Alle disse tingene.. det er her man må sette krav.

Så moralen er; man er ikke en dårlig mor/husmor selv om man mener at far/husfar skal gjøre like mye i hjemmet.

Det var det. Da var det sagt.