21. mars 2007

Riulf - en klok mann

Ser at Riulf Rustad er ute i E24 og spår kvinne-fiasko.

Rustad mener forslaget om en kvinneandel på 40 prosent i styrene til norske allmennaksjeselskaper ikke har noen realistiske rammer, siden det er en klar underrepresentasjon av kvinner i administrative stillinger og blant investorer, hvor man gjerne henter styrerepresentanter.

Han mener at kvinner ikke har noen styre-erfaring og må derfor bare håpe på at det lykkes. Og dette er i motsetning til herrer som sitter i et styre for første gang??

Han mener også at kvinner ikke har den erfaringen som tradisjonelt er etterspurt for å sitte i et styre.

Til Riulf vil jeg bare si tre ting;
- innovasjon er en uting
- kvinner er selvfølgelig en homogen gruppe, skjær gjerne alle over en kam
- får jeg være din golden-girl?