16. mars 2007

Litt statistikk på morgenkvisten

En undersøkelse viser at i løpet av tre år (2002-2004 tror jeg) var det 2600 anmeldte voldtekter med kjent gjerningsmann i Norge. Svenske studier viser at 9 av 10 voldtekter ikke blir anmeldt. Man kan da anta at det skjer i underkant av 9000 voldtekter med kjent gjerningsmann i året.

Av de i underkant 900 (2600/3) voldtektene med kjent gjerningsmann som blir anmeldt i året, blir 84 % henlagt. Det vil si at ca 140 saker går videre til rettsvesenet. Av disse 140 sakene blir 35% frikjent. Da stå vi igjen med 90 dømte voldtektsmenn.

9000 -> 90... Skal vi se, hva skal vi ha fokus på....